FREE Blue Katmir SMART DNS ระบบสำหรับ Web filtering และ Security

Blue Katmir SMART DNS ระบบ Web filtering และ Internet Security แจก Premium Account ให้สถานศึกษา รีบติดต่อกันมาด่วน

FREE!!: Blue Katmir SMART DNS ระบบสำหรับ Web filtering และ Security ต้องการสนับสนุนสถานศึกษาทั่วประเทศที่ต้องการควบคุมเนื้อหาเว็บไซต์ โดยทางเราจะแจก ฟรี Premium subscription สำหรับ 1 ปีครับ

เพียงแค่สถานศึกษาของคุณเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้
1. มีนักศึกษาไม่ต่ำกว่า 1,000 คน
2. มีเครื่อข่าย WIFI เปิดให้บริการ
3. อยู่ในประเทศไทย

เราแจกให้กับสถานศึกษามีจำนวนจำกัดครับ โปรดติดต่อมาครับผม