รอยรั่ว OpenSSL

ข่าว : รอยรั่ว OpenSSL http://thehackernews.com/2016/01/openssl-https-encryption.html?m=1