แทรนนิ่ง SUSE Linux Enterprise class Fundamental กับ Anasx

ขอบคุณทีมงานระบบอินฟราของ Atos ที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการแทรนนิ่ง SUSE Linux Enterprise class Fundamental กับ Anasx เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 3 วันกับการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ในการดูแลระบบ SAP ของลูกค้าที่สำคัญของ Atos ต่อไป และ class ต่อๆไป คงทำให้เรามีความมั่นใจและถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีขึ้น