การ renew IP address ผ่าน RDP 

Tip: การ renew IP address ผ่าน RDP
หลายๆคนเคยลืมใช้ command “ipconfig /release” ขณะที่รีโมตไปยังเครื่อง user แล้วต้องมาทุบหัวตัวเอง เพราะ RDP disconnection. ครั้นจะบอก user ทางโทรศัพท์หรือต้องนั้งรถไปเพื่อพิมพ์ command “ipconfig /renew” ก็ลำบากกระไร ดังนั้นทุกครั้งที่จำเป็นต้อง renew Ip address เราสามารถทำการสังอย่างนี้ได้ครับ “ipconfig /release && ipconfig /renew” เมื่อ connection หลุดก็ยังมี renew Ip ให้ต่อเลย เมื่อไม่ทราบไอพีที่ได้ใหม่ ก็ RDP ไปยัง hostname ได้ครับ