มารู้จัก SAP High availability concept

FAQ : มารู้จัก SAP High availability concept และก็ศัพท์แสงต่างๆ ว่าเขาพูดกันเรื่องอะไร SAP ทำแบบไหนได้ หรอไม่ได้

จะได้ Speak SAP HA กันเข้าใจ  http://scn.sap.com/docs/DOC-25454