ป้องกัน Spam Host and Network

Tip : Script จัดมาสำหรับ Host on Cloud โดยเฉพาะ สำหรับการป้องกัน Spam Host and Network.
“ง่าย และ ได้ผลดีเยี่ยม” https://hostings.ruk-com.in.th/knowledgebase/42/-Spam–blacklist-IP-spamhaus–iptables.html