งานติดตั้ง IP-PBX และ CRM application บน Cloud

งานติดตั้ง IP-PBX และ CRM application บน Cloud เชื่อมโยง 2 สาขาด้วยลิงค์ MPLS 5 Mbps มี Digium G100 x2 ตัวเพื่อรองรับ 60 concurrent. วันนี้เกือบครบปีแล้วครับ